Centrum Pracy z Ciałem

Joanna Wołoszczuk

ul. Austriacka 1

75-430 Koszalin

NIP: 669-187-74-69

REGON: 330350658

Tel. 608 613 989

KONTO PEKAO S.A. 73 1240 1428 1428 1111 0010 4799 9793